Om køb-på-afbetaling.dk

Køb på afbetaling er skabt til dig, så du kan finde steder at handle online, på trods af at pengene på din konto er små. Vi lister en række spændende webshops, som alle tilbyder køb på kredit.

Vores hjemmeside og projektet kan løbe rundt, da nogle af de links du finder på siden, er markeret med en kode, der gør at vi får en lille del af hvert køb der bliver foretaget på webshoppen. Vi er naturligvis meget interesseret i at skabe den bedste platform for dig, og vi er derfor meget villige til at linke til hjemmesider, som ikke er en del, af en sådan ordning. Du er velkommen til at kontakte os, og fortælle om dit web-projekt, hvis du mener det passer ind på vores side.

De bedste hilsner

Køb-på-afbetaling-teamet